Cargo Logistic Sp. z o.o.

O spółce


Spółka powstała w listopadzie 2015 roku. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła w 2016 roku.

Usługi


Przedmiotem działalności spółki są:


Działalność agencji Celnych.
Usługi pomocy w sprawach celnych.


Kontakt


CARGO LOGISTIC Sp. z o.o.
SIEDZIBA ZARZĄDU
ul. Obrońców Stalingradu 73
45-512 Opole
Mobile: : 609 135 324
Tel/fax: 774 276 430
E-mail: zarzad@cargologistic.pl

AGENCJA CELNA
Drogowe Przejście Graniczne
22-681 Hrebenne
Tel +48 846 674 108
E-mail: hrebenne@cargologistic.pl

www.cargologistic.pl

NIP: 754-310-27-54
REGON: 36307889000000
KRS: 0000588637 Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy: 325.000 PLN, wpłacony: 325.000 PLN